Kaz     Rus     
 
Жамбылская область Блог-платформа
 
Список авторов
Сапарбаев Б. М.
Аким Жамбылской области
Карабалаев А.Д.
Акима города Тараз
Нуржигитов Н.М.
Аким Байзакского района
Даулет Р.Р.
Кордай ауданының әкімі
Календеров Н. С.
Аким Шуского района
Арубаев С.К.
Аким Жамбылского района
Мусаев М. Т.
Аким Мойынкумского района
Умирбек М. А.
Аким Меркенского района
Жаксылыков Б.А.
Аким Сарысуского района
Ергебеков Н.А.
Аким Жуалынского района
Казанбасов Б.А
Аким Талаского района
Садыркулов Е. С.
Аким района Т.Рыскулова
Бердияров О.А.
Руководитель управления ветеринарии акимата Жамбылской области
Алчинбаев Р.М.
Председатель Жамбылского областного суда
Мерманкулова Ш. М.
Начальник Департамента по исполнению судебных актов Жамбылской области
Корганбаев К.Н.
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области
Джуманкулов М.С.
Руководитель управления здравоохранение акимата Жамбылской области
Бейсенкулов Д.И.
Руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области
Майлибаев Г.А.
Руководитель управления туризма акимата Жамбылской области
Берікқожа С.Қ.
Временный исполняющий обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области
Жауынбекова Г.А.
Руководитель управления экономики и бюджетного планирования управления акимата Жамбылской области
Шалдаров Ж.Ш.
Руководитель управления строительства акимата Жамбылской области
Ходжабергенова Г. М.
Руководитель управления образования акимата Жамбылской области
Исаева Р.
Руководитель управления финансов акимата Жамбылской области
Баубеков Ж. Н.
Руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Досанов Д. И.
и.о. руководитель Управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области
Досаев К.А.
Руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области - главный государственный инспектор труда по Жамбылской области
Оразбеков А. У.
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области
Сариев Ж.Б.
Управление предпринимательства и индустриально – инновационного развития акимата Жамбылской области.
Омаров Ж. Ж.
Управление по делам религий акимата Жамбылской области
Көпбосынов Б.Б.
Руководитель Управления земельных отношений акимата Жамбылской области
Быкыбаев Д. Д.
Управление культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области
Аманов К. Т.
вр.и.о. управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области
Алиев Д.К.
Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области
Жунисбеков Н.А.
Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области
Джанибеков Бакытжан Оразалиевич
Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области
Турмаханбетова Р.C.
Руководитель управления по развитию языков акимата Жамбылской области

Список категорий

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ (ГОСУСЛУГИ)

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИНАНСЫ

ИПОТЕКА

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ТРАНСПОРТ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

НАУКА

СПОРТ

РАЙОНЫ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ТУРИЗМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА И ИНФОРМАЦИЯ

ФОТОАЛЬБОМ

ЗАЩИТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


Баннеры:

Блоги руководителей государственных органов Республики Казахстан

Сайт Акимата Жамбылской области

ТРАНСПОРТ


    Записи в категории Вопросы в категории

№ 11081

Молдир
Автор блога: Карабалаев А.Д.
Категория: ТРАНСПОРТ
Салеметсизбе Айтказы Даулеткулулы!Мен сизге 8.08.2020 жылы Талас жагасында сенбилик отип жаткан кезде томендеги отиниш бойынша жазган болатынмын.Казирги кезде еринбестен еки жактын Талас жагасына барып кордим ,мунда жиi-жиi МЧС коликтеримен кадагалап,тексерип,ата- ананын карауынсыз журген балдарды кайтарып жиберип жатыр.Отырган орындарында калдыктар тастамауын хабарлап жур.Куантарлык жайт.Менин бугинги сизге кояр сурагым мынадай 8.08.2020 жылгы сенбилик откизген адамдар сол мандагы калдыктарды(мусорларды )жогаргыдагы жол жиектерине 3 -2 каптап уйiп -уйiп кеткен.Оларды ертен шашылмасына ким кепил.Жогаргыдагы ол калдыктар ертен томен мулдем шашылмайма екен?Сондагы улкен казаннын ишиндеги калдыктар сол бойы алынбаган.Типтен алмак турмак усти- устине бетимен бирдей етип уйiп толтырып калган калдыктарды каптап жол шетине уйiп кете барган.Талас жагасы бугинги танда таза,тыныш тек жогаргы жактагы уйiлген каптармен казандыктагы(улкен калдык салатын казандык бар)калдыктар конил- куйди тусиргени болмаса.Осы калдыктарды алып тастаса.Тусинистикпен карайсыз деген ойдамын.Алдын ала рахмет.
10 августа 2020 года · 6 просмотров · Ответы 0

№ 11075

Молдир
Автор блога: Карабалаев А.Д.
Категория: ТРАНСПОРТ
Салеметсизбе Айтказы Даулеткулулы!Сиздин кала ишинде ягни Толе би кошесинин бас жагында газондармен фонтандармен когалдандырып керемет демалатын орындарды иске косып халык серуендейтин жерлер жасатып жатканынызга улкен рахмет.Менин сурагым мынадай ,осы уакытка дейiн байкап журмин,бул биыл гана орын алып жаткан жагдай емес жыл бойы кайталанатын коринис.Талас озенинин алдындагы аялдамада 1 ер адам 2 айел адам кирген шыккан адамнан жол кунын алып турады(ягни женил автоколиктерден),мейлин оган еш уажим жок.Маселе мынада Таластын жагасында жер уйлер орналаскан ол жактагы бала-шага,каланын озинен тургындар от- басыларымен немесе жастар келип колик жуып шомылып демалада.Жан-жагы мусор ягни сол мусорларды бугин 8.08.2020 жылы сенби куни тазалап жатыр екен,озим куа болдым.Рахмет олай конил болип жатканынызга.Менин маселем осында келген жеке автоколиктеримен оз коликтерин тизгиндей отырып,суга шомыла журип сыра ишип машинасымен арлы-берли кыздарды салып алып ойкастап журеди(мен кундизги уакытты мензеп турмын,себеби тунги уакытта бала -шага болмайды,демек тунгисинде калай болары типтен белгисиз).Ол адам сол сыра ишкен куйiнде кала ишинде де журеди деген соз.Осы Талас жагасында кадагалайтын немесе тиым салатын еш мумкиндик жокпа?Кун ыстык болган сон шомылгысы келеди ,озимизде сол жерге барып колигимизди жуып демалып кайтамыз,бирак сондай жерде осылай еркинсину деген ол басынгандыгы.Жол акысын алып турган адамдарга осы суракты койганымда"Ол шаруага катысымыз жок"- деди.Сонда кандай себеппен акша жинап турсыздар дегенимде еш жауап бере алмады? Не тазалыкты,не адамдардын басынгандыгына кедерги ете алмаса, мысалы:ондай жагдайда жол полициясын шакыруына болады деп ойлаймын.Не тиым салып киргизбейтин ету керек немесе сол жердеги адамдардын емин- еркин демалып еркин журуине сактык шараларын колдану керек.Айелдер балдарымен шомылуга алып келип оларда жиналып сыралатып балдарынын кай жакта оздеринин кайда жургенин билмей есенгиреп жургени.Осы маселени колынызга алсаныз.Жаз айларында бирден-бир демалатын орын осы жер тек жан-жагынын ластыгы ,колик тизгиндеген адамдардын мазаны алганы болмаса.Типтен кешкисин калалык когамдык коликпен жургизушилерде суга тусип демалып кетеди(олар неге жур деп отырганым жок,себеби олар халыкка кызмет корсетип куннин ыстыгында жумыс истеп журген адамдар.Оларда корыкканынан суга тусер -туспестен кашады).Емин-еркин демалуымызга мумкиндик алсак.(Денсаулыгым ушин аландаймын).Маселемизди онтайлы шешерсиз деп ойлаймын.Алдын ала рахмет.
8 августа 2020 года · 20 просмотров · Ответы 0

№ 11071

Замира
Автор блога: Карабалаев А.Д.
Категория: ТРАНСПОРТ
Я постоянно езжу на общественном транспорте. № 16 автобусный маршрут - прямым и удобным. И часто сталкиваюсь тем, что данный маршрут считает себя "королем" маршрутов, соответственно конкурируют с другими маршрутами, которые попадают на его линии. То есть подрезает других конкурентов, резко тормозит, ездят как хотят, на высказывание пассажиров о нормальной езде, грубят и т. д. Прошу Вас и соответствующие органы провели профилактическую беседу с водителями данного маршрута, так как это не может продолжаться.
7 августа 2020 года · 25 просмотров · Ответы 0

№ 10960

Замира
Автор блога: Карабалаев А.Д.
Категория: ТРАНСПОРТ
головная боль так как у нас единственный маршрут #55. Этот маршрут плохо ездить. Утром трудно уехать из дома, а вечером вообще отдельная история. Потому что после 19 часов ездят как попало. Например, вместо того чтобы завернуть с 12 микрорайона в сторону роддома по маршруту, а напрямую не заварачивая ездят по Аль-Фараби и дальше по Жамал Аппасовой до Сулейманова. Они оправдыают себя тем что они экономят свое время, гсм, потому что с нашей стороны мало пассажиров и им не выгодно. P.s. Сколько можно терпеть такое издивательство?
22 июля 2020 года · 116 просмотров · Ответы 0

№ 10951

Наталья
Автор блога: Сапарбаев Б. М.
Категория: ТРАНСПОРТ
Уважаемый Бердибек Машбекович! Согласно пункту 44 Решения Жамбылского областного маслихата от 27 июня 2017 года № 12-16 «Об утверждении Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Жамбылской области» жилые зоны микрорайонов и кварталов оборудуются автостоянками, парковками. 23 дом в микрорайоне «Салтанат» (4) города Тараз расположен вдоль дороги, во дворе дома находится детский садик «Балбұлақ», за ним расположен детский развивающий центр. Кроме того на первом этаже дома находятся Салоны красоты, частные стоматологические клиники, магазины. После окончания карантина указанные заведения начнут работать в штатном режиме. А значит, ежедневно утром- вечером в будние дни возле дома будут парковаться автомобили родителей, чьи дети ходят в садик и развивающий центр, а также машины службы такси. Лица, посещающие салоны красоты, магазины и стоматологичекие клиники, оставляют личнй автотранспорт вдоль дороги, а также во дворе дома. Транспортные средства останавливаются в хаотичном порядке. Поток машин: приезжающих и отъезжающих - создают угрозу аварийных ситуаций, мешают движению пешеходов-жителей близлежащих домов. Имеющаяся в микрорайоне парковка не вмещает все автотранспортные средства жильцов микрорайона, поэтому вечером жильцы домов паркуют свои личные автомобили вдоль дома. Во дворе на детской площадке и возле подъездов играют маленькие дети, которые «норовят подлезть» под колеса зазевавшихся водителей. Кроме того, в процессе игр детей создается угроза повреждения стекол, зеркал автомобиля мячами, велосипедами, скакалками. При этом справа и слева как от самого многоквартирного дома, так и его двора имеется достаточно места для создания парковочных мест. Просим Вас рассмотреть вопрос благоустройства города Тараз, а именно создания мест для парковки автотранспортных средств рядом с 23 домом в микрорайоне «Салтанат» (4) .
21 июля 2020 года · 62 просмотра · Ответы 1
начало ... <-пред.  1  2 3 4 5 6 7 след.-> ... конец
Последние вопросы
Молдир
Вопрос: Карабалаев А.Д.
Салеметсизбе Айтказы Даулеткулулы!Мен сизге 8.08.2020 жылы Талас жагасында сенбилик отип жаткан кезде томендеги отиниш бойынша жазган ...
Унгаров Шынгысхан Егизбаевич
Вопрос: Карабалаев А.Д.
Қайырлы күн Айтқазы Дәулетқұлұлы! Мен ЖОО бітіріп едім,енді Дипломмен ауылға жобасына қалай қатыса аламын.Сол жайында білгім келіп ...
Акмарал Серикбаева
Вопрос: Садыркулов Е. С.
Салеметсизбе менин сизге жазып отырган себебим бизге уй маселесин шешип беруинизди отинип сураймын каракыстак ауылында турамын ...
Караулов Куат
Вопрос: Карабалаев А.Д.
Акиму города Тараз Карабалаеву А.Д. от жильцов дома №12 микрорайона Алатау г. Тараз Уважаемый Айтказы Даулеткулович! Во дворе ...
Молдир
Вопрос: Карабалаев А.Д.
Салеметсизбе Айтказы Даулеткулулы!Сиздин кала ишинде ягни Толе би кошесинин бас жагында газондармен фонтандармен когалдандырып ...
Нургуль Жанабаева
Вопрос: Карабалаев А.Д.
Здравствуйте. Прошу акима города разрешить проблему стихийной свалки на переулке между улицами Акылбекова и Локомотивной. По ...
ксения
Вопрос: Сапарбаев Б. М.
Закончился ЧС и монополисты, а также контрольные органы начали свою работу. Однако, существует режим карантина. В связи с истечением ...
Замира
Вопрос: Карабалаев А.Д.
Я постоянно езжу на общественном транспорте. № 16 автобусный маршрут - прямым и удобным. И часто сталкиваюсь тем, что данный маршрут ...
Айгерим Бериковна
Вопрос: Сапарбаев Б. М.
Қайырлы күн. Мен Айгерим Бериковна, Мерке аудандык орталық ауруханасында дәрігер болып жұмыс істеймин. Мамандыгым акушер гинеколог. ...
Рустемкалиев Тажы
Вопрос: Умирбек М. А.
Мейірхан Азатұлы мен Қостоған ауылының тұрғыны боламын.Сіздің еңбектеріңізбен қажымас қайрат мінезіңізге ризамын.Алдағы уақытта ...

  • 4531
  • 154
  • 22
При использовании материалов с сайта обратная ссылка обязательна!
© - Жамбылский областной Акимат
Разработано: Агентство '5-й Элемент'